spektrum ne demek?

 1. Çeşitlilik

  Onlar nedense spektrumlarını fazlaca geniş tutmada bir sakınca görmüyorlar.

  T. Uyar
 2. Görünge
 3. Tayf
 4. Belli bir aralık içinde birçok farklı nokta olması durumu (Tıp)
 5. Yelpaze
 6. Bk. izge
 7. Beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçirilmesi ile elde edilen bütün renk ve dalga boylarını içeren çizgiler.
 8. (en)Spectrum.
 9. (fr)Spectre

çeşitlilik

 1. Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
 2. (en)Assortment.
 3. (en)Variation.
 4. (en)Variety.
 5. (en)Distinctness.
 6. (en)Diversity.
 7. (en)Diversification.
 8. (en)Variegation.
 9. (en)Range.
 10. (en)Multiplicity.

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

spektrum bölgeleri

 1. Elektromanyetik ışınımın kaynak türlerine göre çeşitli dalgaboyu aralıklarına ayrıldığı veya azalan enerjilerine göre γ- ışınları, x-ışınları, morötesi, görünür bölge, kırmızı ötesi ışınları, mikrodalga ve radyo dalgaları diye ayrıldığı bölgeler.
 2. (en)Spectral regions.

spektrumlar

 1. Spektrumun çoğulu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

spektrum bölgelerispektrumlarspektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral girişimspektral hassasiyetspektinomisinspeklrofotonıetri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın