sınama salonu ne demek?

 1. Düzlükte çalışılmadığı vakit sınamaların gerçekleştirildiği salon.
 2. (en)Rehearsal room (studio).
 3. (al)Proberaum, Probebühne, Probestudio
 4. (fr)Salle de répétition, studio de répétition

sınama sorusu

 1. Yanıtlayıcıların belli sorulara verdikleri yanıtların dürüstlük düzeylerini saptamak üzere sorulan dolaylı ve olgusal yoklama sorusu.
 2. (en)Test question.

sınama etkeni

 1. Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken.
 2. (en)Test factor.

salon

 1. Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda
 2. Toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer.
 3. Dükkân, mağaza.
 4. Bk. seyir yeri
 5. Sinemanın, film gösterimini izleyenlere ayrılmış, sıra koltuklu, önde görüntülük, arkada gösterim odacığı, yanlarda çıkış kapıları, üstte balkonları bulunan geniş yeri.
 6. (en)An apartment for the reception of company; hence, in the plural, fashionable parties; circles of fashionable society.
 7. (en)In the 18th and 19th centuries, a government-sponsored exhibition named after a room in the Louvre where court painters exhibited their works.
 8. (en)Closed body style appellation first used by Cadillac with new 1915 V8 production; Fr word meaning 'lounge' or 'drawing room' In England the equivalent term was 'saloon'; the 'salon' gave way to the 'sedan' in America.
 9. (en)The official annual or biannual French art exhibition in nineteenth-century Paris organized by a body of judges who tended to award academic style and subjects.
 10. (en)Commercial establishment offering a product or service related to fashion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınama sorususınama etkenisınama gücüsınama katsayısısınama modundasınama oyunluğusınamasınama örneklemdeğerisınama testisınama ve yanılmasınamsınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklarsalonun aydınlatılmasısalonsalon adamısalon almaksalon aydınlatma ana çevirgecisalon aydınlatmasıSaloi koyunusaloi sheepsalolsalomesalomonsalsal ammoniacsal balıkçılığısal ile taşımaksal kullanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın