sınama etkeni ne demek?

 1. Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken.
 2. (en)Test factor.

sınama gücü

 1. (İstatistiksel sınamalar) Sınanan önsav yanlış olduğunda bu önsavı geri çevirme olasılığı, ß, ikinci tür yanılgı ise, sınamanın gücü, 1- ß olur. En küçük ß için, güç en büyüktür.
 2. (en)Power of test.

sınama katsayısı

 1. Bk. etken yükü.
 2. (en)Test coefficient.

etken

 1. Etki eden, müessir, faktör
 2. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan, müessir.
 3. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.
 4. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri.
 5. Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.
 6. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri.
 7. Birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen.
 8. (en)Effective.
 9. (en)Active.
 10. (en)Dominant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınama gücüsınama katsayısısınama modundasınama oyunluğusınama örneklemdeğerisınamasınama salonusınama sorususınama testisınama ve yanılmasınamsınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklaretkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyüetka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın