sınaı haklar ne demek?

  1. Bk. yapım hakları

yapım hakları

  1. Türetme belgeleri, yapım yerleri ve tecimsel bellek (marka) ları, tecimsel adlanımlar (unvan), yapımsal işlere ilişkin buluş ve özellik yükseltişleri hakları, yapım iyeliği.
  2. (en)Patent rights.
  3. (fr)Droits de brevet

sınaı faide

  1. Bk. yapımsal yararlılık

sınaı ikrazat

  1. Bk. yapım borçları

haklar

  1. Hukuk (karş. töre).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınaı faidesınaı ikrazatsınaı imalat usulüsınaı karaktersınaı keşifsınaısınaı lidersınaı modellersınaı müessesesınaı mülkiyetsınaatsınabsınSIsı birimlerisıabSIADHsıbahaklarhaklar listesihaklardan mahrum bırakılan kimsehakları geri vermekhakları saklı olarakhakların iadesihakların kullanımıhaklarına dokunmaksızınhaklarına dokunmayanhaklarından mahrum etmehaklahaklamahaklamakhaklhakhak arayanhak çiğnemehak deyince akan sular dururhak dini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın