sınama örneklemdeğeri ne demek?

 1. (İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel bir önsavı sınamak için kullanılan bir örneklemdeğer. Örneğin, ki-üstiki örneklemdeğeri.
 2. (en)Test statistic.

sınama

 1. Sınamak işi, deneme, tecrübe.
 2. Karşılaşma sırasında güreşçilerin birbirinin güçleri ve oyunları konusunda yaptıkları karşılıklı deneyici girişimler.
 3. Oyunu pişirmek, ışık, alıcı, sestoplar devinimlerini düzenlemek amacıyla, çevirimden önce yapılan çalışmaların tümü.
 4. (en)Competition.
 5. (en)Proof.
 6. (en)Test.
 7. (en)Testing.
 8. (en)Whack.
 9. (en)Rehearsal.
 10. (al)Probe

sınama etkeni

 1. Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken.
 2. (en)Test factor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınamasınama etkenisınama gücüsınama katsayısısınama modundasınama oyunluğusınama salonusınama sorususınama testisınama ve yanılmasınamsınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklarörneklemdeğerörneklemörneklem beklemiörneklem birimiörneklem noktasıörneklem tasarı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın