sınama oyunluğu ne demek?

 1. Sınama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, gereksiz ayrıntılardan arınmış, söyleşmeleri, devinimleri, yeri, zamanı belirten oyunluk çeşidi.
 2. (en)Rehearsal script.
 3. (al)Probedrehbuch
 4. (fr)Scénario de répétition

sınama

 1. Sınamak işi, deneme, tecrübe.
 2. Karşılaşma sırasında güreşçilerin birbirinin güçleri ve oyunları konusunda yaptıkları karşılıklı deneyici girişimler.
 3. Oyunu pişirmek, ışık, alıcı, sestoplar devinimlerini düzenlemek amacıyla, çevirimden önce yapılan çalışmaların tümü.
 4. (en)Competition.
 5. (en)Proof.
 6. (en)Test.
 7. (en)Testing.
 8. (en)Whack.
 9. (en)Rehearsal.
 10. (al)Probe

sınama etkeni

 1. Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken.
 2. (en)Test factor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınamasınama etkenisınama gücüsınama katsayısısınama modundasınama örneklemdeğerisınama salonusınama sorususınama testisınama ve yanılmasınamsınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklaroyunlu yordamoyunlukoyunluk görevlisioyunluk sözleşmesioyunluk yazarıoyunla alıştırma kuramıoyunla iyileştirmeoyunla sağaltımoyunla yansıtmaoyunlar kuramı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın