sal kullanmak ne demek?

 1. (en)Raft

raft

 1. Sal
 2. Sala binmek, salla gitmek
 3. Sal yapmak
 4. Sal ile taşımak
 5. Sal kullanmak
 6. Yığın, büyük miktar

sal

 1. Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
 2. Tabut.
 3. Bir tür ilkel ırmak ya da deniz taşıtı.
 4. Boy
 5. Yel, rüzgar.
 6. Büyük sarp kaya.
 7. Kıyı, kenar.
 8. Başı küçük olan kimse. (Osmanlıca'da yazılışı: sa'l)
 9. Sene, yıl.
 10. Baş tepesinin sa--cşi--z oluşu, kellik.

sal ammoniac

 1. Amonyak tuzu, nişadır

kullanmak

 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
 3. İşletmek, değerlendirmek.
 4. Giymek, takmak.
 5. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
 6. Kelimeyi yazmak, söylemek
 7. Harcamak, sarf etmek
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek., istismar etmek
 9. (en)Make use of.
 10. (en)Employ.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

salsal ammoniacsal balıkçılığısal ile taşımaksal namesal sodasal volatilesal yapan kimsesal yapmaksal yarışısasa bileSA çeviricisaabsaadkullanmakkullanmakullanma çarpanıkullanma değerikullanma giderikullanma hakkıkullankullanabilmekullanabilmekkullanakkullanarakkullabkullam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın