sınaı mülkiyet ne demek?

 1. Bk. yapım iyeliği

yapım iyeliği

 1. Yapım alanı ile ilgili bulguları,modelleri,resimleri ve markaları(tecim markaları) kütüğe yazım yolu ile iyelerinin doğan hakları.
 2. (en)Industrial property, intellectual property.
 3. (fr)Propriété industrielle

sınaı mülkiyet ajanı

 1. Bk. yapım iyeliği temsilcisi

sınaı mülkiyet himayesi için büro

 1. Bk. yapım iyeliğini koruma bürosu

mülkiyet

 1. İyelik, sahiplik.
 2. Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde istediği gibi kullanabilme hakkı.
 3. Bk. yapım iyeliğini sınırlama
 4. Bk. iyelik
 5. Mülk sahipliği, vakıf olmayan bina ve mülkün durumu.
 6. (en)Freehold.
 7. (en)Property.
 8. (en)Possession.
 9. (en)Proprietorship.
 10. (en)Ownership.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınaı mülkiyet ajanısınaı mülkiyet himayesi için bürosınaı mülkiyet kararısınaı mülkiyet müdürlüğüsınaı mülkiyeti beynelmilel himayesınaı mülkiyetin beynelmilel himayesi cemiyetisınaı mülkiyetin himayesisınaısınaı faidesınaı haklarsınaı ikrazatsınaı imalat usulüsınaı karaktersınaı keşifsınaı lidersınaı modellersınaı müessesesınaatsınabsınSIsı birimlerisıabSIADHsıbamülkiyetmülkiyet ekimülkiyet hakkimülkiyet i edebiyye ve bediiyyemülkiyeti edebiyemülkiyeti muhafazamülkiyetin devredilmemesimülkiyemülkiye mektebimülkiyelimülkiyeliler birliğimülkimülki idaremülki idare amirimülki yemin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın