sınaı imalat usulü ne demek?

 1. Bk. yapım yordamı

yapım yordamı

 1. Yapım alanında, yeni bir düzen ortaya koymanın kendine özgü yolu.
 2. (en)Manner of new manufacture, mamfacturing process.
 3. (fr)Procédé de fabrication industrielle

sınaı

 1. (Sınaiyye) San'atla ve sanayi ile alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: sınaî)

sınaı faide

 1. Bk. yapımsal yararlılık

imalat

 1. Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal.
 2. İşlenerek yapılan üretim
 3. Ammaddelerin veya aramalların yarı mamûl malların bileşimi, niteliği, durumu veya biçiminin değiştirilerek işlenmiş mallara dönüştürülmesi.
 4. Bir ticari yemin satışa sunulması için öğütülmesi, ezilmesi, karılması veya karıştırılması veya daha ileri derecede işlenmesı.
 5. Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler. (Osmanlıca'da yazılışı: i'malat)
 6. (İmale. C.) İmaleler. Meylettirmeler. Eğmeler.
 7. (en)Manufacturing, manufacture.
 8. (en)Fabrication.
 9. (en)Manufactured goods.
 10. (en)Production.

ulü

 1. Sahipler. Bir şeyin ehli olanlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınaısınaı faidesınaı haklarsınaı ikrazatsınaı karaktersınaı keşifsınaı lidersınaı modellersınaı müessesesınaı mülkiyetsınaatsınabsınSIsı birimlerisıabSIADHsıbaimalatimalat dışı sanayiimalat işaretiimalat maliyetiimalat masraflarıimalat politikası ile ilgili ıskontolarimalat resmiimalat sanayiimalat sanayiiimalat sertifikasıimalimal edilirimal etmeimal etmekimal maliyeti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın