mülkiyet eki ne demek?

 1. Bk. iyelik eki

iyelik eki

 1. İsim soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek.
 2. Adları veya ad görevinde kullanılan sözcükleri kişi kavramına bağlayan ek: -im (ev-imi, -in (ev-in) , -i (ev-i) , -imiz (ev-imiz) , -iniz (ev-iniz) ,-leri (ev-ler-i) vb.
 3. (en)Possessive suffix.
 4. (fr)Suffixe possessif

mülkiyet hakki

 1. (en)Property right

mülkiyet i edebiyye ve bediiyye

 1. Bk. yazın ve sanat iyeliği

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mülkiyet hakkimülkiyet i edebiyye ve bediiyyemülkiyetmülkiyeti edebiyemülkiyeti muhafazamülkiyetin devredilmemesimülkiyemülkiye mektebimülkiyelimülkiyeliler birliğimülkimülki idaremülki idare amirimülki yeminmülkmülk i yemınmülk meskenmülk sahibimülk suresieki varekicekekiciekicilikekiçekidekidenekidneekidninekidnizmekek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın