sı birimleri ne demek?

 1. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nın uluslararası ilişkilerde, özellikle bilimsel alış verişte kullanışlı ve tek bir ölçü dizgesi oluşturmak için benimsediği birimler. (1960'ta "Uluslararası Birimler Dizgesi" (Système International d'Unités) adını aldı ve bütün dillerde "SI" kısaltmasıyla gösterilmesi benimsendi. Bugün tüm bilim dünyasında ortaklaşa kullanılan ve eski "CGS" dizgesinin yerini alan SI'nin yedi temel birimi, bunların ek birimleri, türevleri vardır. Yazımları, kısaltmaları, kat ve askatları birörnekleştirilmiştir. Bu kitapta daSI birimleri kullanılmıştır).
 2. (en)SI units, SI.
 3. (al)SI

SI

 1. Uluslararası birim sistemi (syst
 2. Uluslararası birim sistemi.
 3. (en)International system of units.

sıab

 1. (Sa'b. C.) Güçlükler, zorluklar. Zor ve çetin şeyler.

birim

 1. Bir kümenin her elemanı.
 2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.
 4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.
 6. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.
 7. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.
 8. bir tanem, biriciğim
 9. Bir tanem, sevdiğim, biriciğim.
 10. (en)Unit, measuring unit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

SIsıabSIADHsıbasıbagsıbahsıbgasıbgatullahsıbhalsıbhalebirimler bölüğübirimlere ayırmakbirimleştirmekbirimleştirmemekbirimli halkabirimbirim basamakbirim bit eşlemibirim boylubirim daire
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın