sınaı karakter ne demek?

 1. Bk. yapım özelliği

yapım özelliği

 1. Bir bulgunun uygulama olanağının varlığı ya da yokluğu.
 2. (en)Industrial character.
 3. (fr)Caractère industriel

sınaı keşif

 1. Bk. yapımsal buluş

sınaı

 1. (Sınaiyye) San'atla ve sanayi ile alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: sınaî)

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınaı keşifsınaısınaı faidesınaı haklarsınaı ikrazatsınaı imalat usulüsınaı lidersınaı modellersınaı müessesesınaı mülkiyetsınaatsınabsınSIsı birimlerisıabSIADHsıbakarakterkarakter aktörükarakter alanıkarakter alttakımıkarakter alttakimikarakter analizikarakter aralığıkarakter artistikarakter başına ikilkarakter biçemikarakakarakabarcıkkarakaçankarakafeskarakalem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın