SI ne demek?

  1. Uluslararası birim sistemi (syst
  2. Uluslararası birim sistemi.
  3. (en)International system of units.

sı birimleri

  1. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nın uluslararası ilişkilerde, özellikle bilimsel alış verişte kullanışlı ve tek bir ölçü dizgesi oluşturmak için benimsediği birimler. (1960'ta "Uluslararası Birimler Dizgesi" (Système International d'Unités) adını aldı ve bütün dillerde "SI" kısaltmasıyla gösterilmesi benimsendi. Bugün tüm bilim dünyasında ortaklaşa kullanılan ve eski "CGS" dizgesinin yerini alan SI'nin yedi temel birimi, bunların ek birimleri, türevleri vardır. Yazımları, kısaltmaları, kat ve askatları birörnekleştirilmiştir. Bu kitapta daSI birimleri kullanılmıştır).
  2. (en)SI units, SI.
  3. (al)SI

sıab

  1. (Sa'b. C.) Güçlükler, zorluklar. Zor ve çetin şeyler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sı birimlerisıabSIADHsıbasıbagsıbahsıbgasıbgatullahsıbhalsıbhaless esS 2 propilpiperidinS A düğümS adenozil homosistein
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın