sıklık dizisi ne demek?

 1. Gözlem değerlerinin sıklığını gösterecek biçimde düzenlenmiş dizi.
 2. (en)Frequency series.

sıklık dağılımı

 1. İncelenen bir değişkenin verileri belli ölçütlere göre sınıflandırıldıktan sonra, her sınıfa düşen sıklıkların belirlenerek dağılımın düzenlenmesi.
 2. Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı.
 3. Bir dizi içinde yer alan gözlem ya da puanların değer basamaklarına göre dağılımı ve yineleniş sayısı.
 4. Puanların, her puana eşdüşen ya da her bir sınıf genişliğine rastlayan gözlem ya da deneklerin sayısını gösterecek biçimde yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı sıralanışı.
 5. (en)Frequency distribution.

sıklık değiştirici

 1. Aldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt.
 2. Aldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt.
 3. (en)Frequency changer.
 4. (al)Frequenzwandler
 5. (fr)Changeur de fréquence

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıklık dağılımısıklık değiştiricisıklık derecesisıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklıksıklık eğrisisıklık işlevisıklık karşılaştırmasısıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmakdiziseldizisel arabirimdizisel aygıtdizisel bağlantılı faredizisel iletişimdizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın