sıklık dağılımı ne demek?

 1. İncelenen bir değişkenin verileri belli ölçütlere göre sınıflandırıldıktan sonra, her sınıfa düşen sıklıkların belirlenerek dağılımın düzenlenmesi.
 2. Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı.
 3. Bir dizi içinde yer alan gözlem ya da puanların değer basamaklarına göre dağılımı ve yineleniş sayısı.
 4. Puanların, her puana eşdüşen ya da her bir sınıf genişliğine rastlayan gözlem ya da deneklerin sayısını gösterecek biçimde yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı sıralanışı.
 5. (en)Frequency distribution.

sıklık

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.

sıklık bantları

 1. (en)Frequency bands

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıklıksıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklık değiştiricisıklık derecesisıklık dizisisıklık eğrisisıklık işlevisıklık karşılaştırmasısıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmakdağılımdağılım çizgesidağılım değişmezidağılım eğrisidağılım fazı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın