dizi ne demek?

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri

  İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz.

  A. Ş. Hisar
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.
 11. Adenin(A), Adenin(A), Guanin(G), Sitozin(C) ve Timin(T) nükleotid bazlarının belirli bir düzene göre dizilmesi sonucu oluşan polinükleotid zinciri, sekans.
 12. Konu, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan; aynı oyuncular, aynı çevirim takımıyla gerçekleştirilen filmler. TV
 13. Birbirinin devamı olan, aynı takım ve genellikle aynı oyuncular tarafından gerçekleştirilen televizyon izlenceleri
 14. Konusu kendi içinde bir izlence dolduracak biçimde parçalara ayrılmış, her biri öbürünün devamı olarak belirli aralıklarla yayınlanan televizyon izlencesi.
 15. Genel olarak aynı kişi ya da kuruluşça yayımlanan, ortak bir konuyu değişik açılardan ya da değişik bölümleriyle inceleyen yapıtların oluşturduğu bütün.
 16. (en)Array.
 17. (en)Series, 2-.
 18. (en)Row.
 19. (en)Batch.
 20. (en)Battery.
 21. (en)Course.
 22. (en)Line.
 23. (en)Range.
 24. (en)Rank.
 25. (en)Sequence.
 26. (en)Series.
 27. (en)String.
 28. (en)Succession.
 29. (en)Tier.
 30. (en)Serial.
 31. (en)Paradigm.
 32. (en)Scale.
 33. (en)Progression.
 34. (en)File.
 35. (en)Train.
 36. (en)Linkage.
 37. (en)Configuration.
 38. (en)Bank.
 39. (en)Gear.
 40. (en)Layer.
 41. (en)Queue.
 42. (en)Form.
 43. (en)Formation.
 44. (en)Lineup.
 45. (en)Catena.
 46. (en)Tail.
 47. (en)Strand.
 48. (en)Skein.
 49. (en)Ordinal.
 50. (en)Alignment.
 51. (en)Strung.
 52. (al)Serie, Filmserie,
 53. (al)Reihe, Fortsetzungsreihe, Fortsetzungserie,
 54. (al)Sendefolge, Sendereihe, Fernsehserie
 55. (fr)Rang
 56. (fr)1-2. série, 3. feuilleton (télévisé)

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

dizi adı

 1. Bir film ya da televizyon dizisinin genel adı.
 2. Bir yazının ya da yapıtın içinde bulunduğu dizinin genel adı.
 3. (en)Series title.
 4. (en)Série title.
 5. (al)Serie-Titel
 6. (fr)Titre de série (de feuilleton)

dizi dibinden ayrılmamak

 1. Yanından hiç gitmemek, ayrılmamak: “Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez, evden dışarı çıkmaz, kızın dizi dibinden ayrılmaz.” -M. Ş. Esendal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizi filmdizi fişidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizi kaydıdizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın