sıklık derecesi ne demek?

 1. Bir sıklık veya olasılık dağılımının eşit parçalara veya sıralanmış alt gruplara bölümü.
 2. (en)Quantile.

sıklık değiştirici

 1. Aldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt.
 2. Aldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt.
 3. (en)Frequency changer.
 4. (al)Frequenzwandler
 5. (fr)Changeur de fréquence

sıklık dağılımı

 1. İncelenen bir değişkenin verileri belli ölçütlere göre sınıflandırıldıktan sonra, her sınıfa düşen sıklıkların belirlenerek dağılımın düzenlenmesi.
 2. Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı.
 3. Bir dizi içinde yer alan gözlem ya da puanların değer basamaklarına göre dağılımı ve yineleniş sayısı.
 4. Puanların, her puana eşdüşen ya da her bir sınıf genişliğine rastlayan gözlem ya da deneklerin sayısını gösterecek biçimde yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı sıralanışı.
 5. (en)Frequency distribution.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıklık değiştiricisıklık dağılımısıklık dizisisıklıksıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklık eğrisisıklık işlevisıklık karşılaştırmasısıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmakderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın