sıklık ne demek?

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.
 11. (en)Compactness.
 12. (en)Frequency.
 13. (en)Incidence.
 14. (en)Closeness.
 15. (en)Density.
 16. (al)Frequenz
 17. (fr)Fréquence

sık

 1. Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı.
 2. Çok bulunan, çok rastlanan.
 3. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.
 4. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.
 5. (en)Dense.
 6. (en)Close.
 7. (en)Thick.
 8. (en)Often.
 9. (en)Frequent.
 10. (en)Thickly.

yinelenim

 1. Bir dalga deviniminin zaman birimindeki çevrim, salınım ya da titreşim sayısı; (genellikle bu zaman birimi saniye olarak alındığından) saniyedeki çevrim, salınım ya da titreşim sayısı. (Bu çevrim, salınım ya da titreşimler, dönem adı verilen eşit zaman aralıklarıyla yinelenme özelliği taşırlar. Saniyedeki dönem sayısı,yinelenimdir.yinelenimin SI birimi hertz'dir)
 2. Bir dalga deviniminde, bu dalganın yayılma hızının, dalganın uzunluğuna bölünmesine eşit sayı
 3. Ses dalgasında, bu dalgayı oluşturan titreşimlerin saniyedeki sayısı.
 4. (en)Frequency.
 5. (al)Frequenz
 6. (fr)Fréquence

sıklık bantları

 1. (en)Frequency bands

sıklık çizelgesi

 1. Bir özelliğin ya da bir olayın, belirtilen bölüm aralıklarına göre, sıklıklarını gösteren çizelge.
 2. (en)Frequency table.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklık dağılımısıklık değiştiricisıklık derecesisıklık dizisisıklık eğrisisıklık işlevisıklık karşılaştırmasısıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın