sıklık karşılaştırması ne demek?

 1. Çeşitli sıklık dağılımlarında değişik toplamlara göre verilen saltık değerlerin ölçünlü duruma getirilmesi ya da oranlama, yüzdeleme gibi işlemlerle göreli ölçümlerinin yapılması.
 2. (en)Frequency comparison.

sıklık

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.

sıklık bantları

 1. (en)Frequency bands

karşılaştırma

 1. Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.
 2. Parmak izi, el yazısı, imza ya da mühürün kendinin olmadığını ileri süren kişiye, parmak bastırma, yazı yazdırma ya da mühürünü bastırma ve eski izlerle yenilerinin bir bilirkişi aracıyle karşılaştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlama.
 3. Bkz. kıyaslama
 4. Kopya edilmiş yazma ile aslının karşılaştırılması ve bu işlemin kitabın zahriye ya da hatimesine kaydedilmesi.
 5. (en)Verification of a writing.
 6. (en)Benchmark.
 7. (en)Reference.
 8. (en)Comparision.
 9. (en)Crosscheck.
 10. (en)Check.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıklıksıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklık dağılımısıklık değiştiricisıklık derecesisıklık dizisisıklık eğrisisıklık işlevisıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmakkarşılaştırmakarşılaştırma bağlaçlarıkarşılaştırma denetimikarşılaştırma deneyikarşılaştırma derecesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın