dizi dizi ne demek?

 1. Peş peşe dizilmiş.
 2. Dizilerek, dizim dizim, diziler durumunda.
 3. (en)In rows.
 4. (en)Lined up.
 5. (en)String together.

peş

 1. Arka, art
 2. Elbisenin etek kısmı.
 3. Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası.
 4. Bk. çarpıklık
 5. (en)The back.
 6. (en)The rear.
 7. (en)Gore, gusset.

dizi dibinden ayrılmamak

 1. Yanından hiç gitmemek, ayrılmamak: “Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez, evden dışarı çıkmaz, kızın dizi dibinden ayrılmaz.” -M. Ş. Esendal.

dizi düzenle

 1. (en)Edit array

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizi dibinden ayrılmamakdizi düzenledizi adıdizi filmdizi fişidizidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizi kaydıdizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın