sıfır derece ne demek?

 1. Bkz. Almaşım derecesi.

sıfır değerli

 1. Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu için başka öğelerle birleşme yakınlığı göstermeyen öğelerin değeri.
 2. Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu için başka öğelerle birleşme yakınlığı göstermeyen öğelerin değeri.
 3. (en)Null valence.
 4. (al)Nullwertigkeit
 5. (fr)Valence nulle

sıfır dizi

 1. Limiti sıfır olan dizi.
 2. (en)Null sequence.
 3. (fr)Suite nulle

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıfır değerlisıfır dizisıfır doz sınırısıfır alan salımısıfır batmansıfır boyutlu uzaysıfır bölenisıfır çemberisıfırsıfır çizgisisıfınsıfaksıfatsıfat zamirsıfat cinsindensıfat ekleriderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderece derece sıralamakderece derece sıralanmaderece gösterenderece i musavatderece i tafdilderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın