derece derece sıralamak ne demek?

 1. (en)Gradate.

derece derece sıralanma

 1. (en)Gradation.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

sıralamak

 1. Birbiri ardı sıra veya yan yana koyarak sıra durumuna getirmek.
 2. Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak.
 3. Söylenecek, yazılacak, yapılacak şeylere zihinde gerekli düzeni vermek.
 4. Aynı davranışı birbiri ardınca birçok kez yapmak.
 5. Aynı davranışı birçok şey üstünde tekrarlamak.
 6. Küçük çocuk tutunarak yürümeye başlamak, tutunarak yürümek.
 7. (en)Line up.
 8. (en)Arrange.
 9. (en)Put in order.
 10. (en)Aline.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

derece derece sıralanmaderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderece gösterenderece i musavatderece i tafdilderece i vüsatderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın