sıfır dizi ne demek?

 1. Limiti sıfır olan dizi.
 2. (en)Null sequence.
 3. (fr)Suite nulle

sıfır değerli

 1. Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu için başka öğelerle birleşme yakınlığı göstermeyen öğelerin değeri.
 2. Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu için başka öğelerle birleşme yakınlığı göstermeyen öğelerin değeri.
 3. (en)Null valence.
 4. (al)Nullwertigkeit
 5. (fr)Valence nulle

sıfır derece

 1. Bkz. Almaşım derecesi.

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıfır değerlisıfır derecesıfır doz sınırısıfır alan salımısıfır batmansıfır boyutlu uzaysıfır bölenisıfır çemberisıfırsıfır çizgisisıfınsıfaksıfatsıfat zamirsıfat cinsindensıfat ekleridizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizi filmdizi fişidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın