sıfat ekleri ne demek?

 1. Adlardan ve fiillerden sıfat yapan ekler: + lI/+ lU, + sIz/+ sUz, + ki, -(I)k/-(U)k, -GIn/ - GUn vb. Dertli baş, kutlu gün, vakitsiz iş, tuzsuz ekmek, sudaki balık, batık gemi, kısık ses, kesik kol, uzak yol, uzun menzil, kısa süre, baygın bakış, yorgun adam vb.

sıfat zamir

 1. Bazı dillerde zamir gibi kullanılan ve bir sıfatla bir zamirden ibaret olan takım. Fransızca celuici, chacun gibi.
 2. (fr)Adjectif - pronom

sıfat cinsinden

 1. (en)Adjectival

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıfat zamirsıfat cinsindensıfat fiilsıfat fiil grubusıfat gibi kullanılansıfatsıfat ı adediyesıfat ı adediyye i tevzıiyyesıfat ı tavsıfiyyesıfat ı zatiyesıfakSIsı birimlerisıabSIADHsıbaeklerekleresimekleekle okueklefeklektikeklektik metodeklekl ü şürbeklampsieklampsizmeklamptik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın