remain seated ne demek?

  1. Oturmaya devam etmek, kalkmamak

remain anonymous

  1. Anonim kalmak

remain behind

  1. Geride kal

seated

  1. KişŸilik (araba), oturmuşŸ, oturaklı, kişŸilik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

remain anonymousremain behindremain firmremain in suspenseremain in the airremainremain toremain true toremainderremaindermanremaremadremaderemadetremrem remrem sleepseatedseaterseatseat beltseat belt emniyet kemeriseat in the house of commonsseat of governmentseasea accidentsea airsea anchorsea anemon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın