remain behind ne demek?

 1. Geride kal

geride

 1. (en)Back.
 2. (en)Behind.
 3. (en)Astern.
 4. (en)Down.
 5. (en)Rearward.

remain anonymous

 1. Anonim kalmak

remain firm

 1. Sabit kalmak

behind

 1. Popo, kıç (Argo), peş (Argo)
 2. Arkada, arkasında, ardında, gerisinde
 3. (edat) geri, arka planda, geride
 4. Geri kalmış (saatb.)
 5. ,dili kıç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

remain anonymousremain firmremain in suspenseremain in the airremain seatedremainremain toremain true toremainderremaindermanremaremadremaderemadetremrem remrem sleepbehindbehind barsbehind bolt and barbehind ones backbehind textbehind the arrasbehind the curtainbehind the scenesbehind the schedulebehind the timesbehinbehibehicbehicebehiçbehim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın