remain to ne demek?

 1. kalmak,arta kalmak

remain true to

 1. (one´s word/friends) (sözüne/arkadaşŸlarına) sadık kalmak.

remain anonymous

 1. Anonim kalmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

remain true toremain anonymousremain behindremain firmremain in suspenseremain in the airremainremain seatedremainderremaindermanremaremadremaderemadetremrem remrem sleeptoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın