bond anticipation notes ne demek?

 1. Ban

ban

 1. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.
 2. Osmanlılar zamanında Macaristan ve Slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san.
 3. Dam, çatı.
 4. (en)An ancient title of the warden of the eastern marches of Hungary; now, a title of the viceroy of Croatia and Slavonia.
 5. (en)An official prohibition or edict against something 100 bani equal 1 leu prohibit especially by legal means or social pressure; 'Smoking is banned in this building' forbid the public distribution of.
 6. (en)Decree that prohibits something.
 7. (en)100 bani equal 1 leu.
 8. (en)An official prohibition or edict against something.
 9. (en)Bachelor's degree in nursing.
 10. (en)Prohibit especially by legal means or social pressure; 'Smoking is banned in this building'.

bond

 1. Antrepoya koymak
 2. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak
 3. Bağ irtibat, rabıta
 4. İp, zincir
 5. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 6. Yapışıklık
 7. Yapıştırıcı madde
 8. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 9. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 10. Kefalet

bond angle

 1. Bag açisi

anticipation

 1. Önceden tahmin edip ona göre davranma
 2. Sezme
 3. Umma, tahmin etme
 4. Güvenle bekleme
 5. Önceden yapma
 6. Evvelden farketme, sezinleme
 7. Evvelden yaşama
 8. Beklenti

notes

 1. Not, notlar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bondbond anglebond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbond energybon appetitbon appetitebon motbon otubon tonanticipationanticipation anxietyanticipation rateanticipatinganticipativeanticipateanticipate toanticipatedanticipated costanticipated profitanticipant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın