bond ne demek?

 1. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak; örmek (duvar); antrepoya koymak
 2. Bağ irtibat, rabıta
 3. İp, zincir
 4. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 5. Yapışıklık
 6. Yapıştırıcı madde
 7. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 8. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 9. Kefalet
 10. Örgü (duvar)
 11. Kefalete raptetmek
 12. İpotek etmek
 13. Duvar örmek

bond angle

 1. Bag açisi

bond anticipation notes

 1. Ban

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bond anglebond anticipation notesbond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbond energybon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın