nitel bölüm ne demek?

 1. Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere ikinitel bölüm elde edilir,
 2. (en)Category.

nitel analiz

 1. Bir karışımın içinde hangi maddelerin bulunduğunu belirlemek için yapılan analiz.
 2. (en)Qualitative analysis.

nitel ayrım

 1. Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.
 2. (en)Qualitative difference.

bölüm

 1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
 3. Çağ, devir
 4. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
 5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
 6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
 7. Bir kamu kurumunun tüm görevlerini parça parça yapan iş yerlerinin ayrı ayrı her birinin adı.
 8. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.
 9. Bk. ayrım
 10. Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nitel analiznitel ayrımnitel çözümlemenitel değişkennitel görüşmenitelnitel karakterlernitel olaraknitel ölçmenitel taylamnitenitedürnitekimnitnit picknitanitacnitafbölümbölüm adıbölüm alt sınırıbölüm altıbölüm aralığıbölüm aramabölüm baslangicibölüm basligibölüm başkanıbölüm başlangıcıbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın