nitedür ne demek?

  1. "Nasıl oldu da" anlamına gelen sözcük.

nite

  1. Nasıl, niçin.
  2. (en)(Informal) night; period of time between sunset and sunrise; darkness; end of the evening.

nitekim

  1. Gerçekten, hakikaten
  2. Sonuç olarak
  3. (en)Indeed.
  4. (en)As a matter of fact.
  5. (en)Just as.
  6. (en)In fact.
  7. (en)Thus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nitenitekimnitelnitel analiznitel ayrım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın