nitel olarak ne demek?

  1. (en)Qualitatively.

nitel analiz

  1. Bir karışımın içinde hangi maddelerin bulunduğunu belirlemek için yapılan analiz.
  2. (en)Qualitative analysis.

nitel ayrım

  1. Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.
  2. (en)Qualitative difference.

olarak

  1. (en)As, qua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nitel analiznitel ayrımnitel bölümnitel çözümlemenitel değişkennitelnitel görüşmenitel karakterlernitel ölçmenitel taylamnitenitedürnitekimnitnit picknitanitacnitafolarakolarak anolarak bilmekolarak bulunmakolarak buraya kopyalaolarak görmekolarak görünmekolarak ise alolarak kabul etolarak sonuçlanmakolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın