nitel ne demek?

  1. Nitelik bakımından, nitelikle ilgili.
  2. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin.
  3. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin.
  4. (en)Qualitative.
  5. (al)Qualitativ
  6. (fr)Qualitatif

nitel analiz

  1. Bir karışımın içinde hangi maddelerin bulunduğunu belirlemek için yapılan analiz.
  2. (en)Qualitative analysis.

nitel ayrım

  1. Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.
  2. (en)Qualitative difference.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nitel analiznitel ayrımnitel bölümnitel çözümlemenitel değişkennitel görüşmenitel karakterlernitel olaraknitel ölçmenitel taylamnitenitedürnitekimnitnit picknitanitacnitaf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın