nitel ölçme ne demek?

 1. Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da bölütleyici ayrımlar yapmakla yetinen ölçme.
 2. (en)Qualitative measurement.

nitel analiz

 1. Bir karışımın içinde hangi maddelerin bulunduğunu belirlemek için yapılan analiz.
 2. (en)Qualitative analysis.

nitel ayrım

 1. Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.
 2. (en)Qualitative difference.

ölçme

 1. Ölçmek işi.
 2. Hastada oluşan fiziksel değişimlerin niteliğini ve niceliğini anlamak için yapılan bir muayene, mensurasyon.
 3. Bir ya da daha çok kişiye ilişkin bir değişken niteliğin niceliğini ya da derecesini saptama ve sayısal olarak belirtme işi.
 4. Öğrencilerin belli bir alan ya da konudaki gelişme ve başarılarını uygun araçlar ve yöntemler uygulayarak sayısal sonuçlarla belirleme işi.
 5. (en)Measuring.
 6. (en)Mensural.
 7. (en)Measurement.
 8. (en)Survey.
 9. (en)Surveying.
 10. (en)Gauging.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nitel analiznitel ayrımnitel bölümnitel çözümlemenitel değişkennitelnitel görüşmenitel karakterlernitel olaraknitel taylamnitenitedürnitekimnitnit picknitanitacnitafölçmeölçme aletiölçme aygıtıölçme bilimiölçme çubuğuölçme hassaslığıölçme katlama makinesiölçme makinesiölçme masdarıölçme mesahaölçölçeğe göre artan getiriölçeğe göre artan maliyetlerölçeğe göre azalan getiriölçeğe göre azalan maliyetler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın