minimal art ne demek?

 1. Öğeleri en basite indirgeyen sanat dalı

minimal access surgery

 1. Mas

minimal alveolar concentration

 1. En düşük alveol derişimi

art

 1. Arka, geri
 2. Bir şeyin öbür yüzü.
 3. Arkada bulunan.
 4. Bk. arka
 5. (en)The termination of many English words; as, coward, reynard, drunkard, mostly from the French, in which language this ending is of German origin, being orig.
 6. (en)The same word as English hard.
 7. (en)The second person singular, indicative mode, present tense, of the substantive verb Be; but formed after the analogy of the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt, orig.
 8. (en)An ending of the second person sing.
 9. (en)Pret.
 10. (en)The black art; magic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

minimal access surgeryminimal alveolar concentrationminimal amountminimal bactericidal concentrationminimal bactericidal concentration mbcminimalminimal besi yeriminimal blood pressureminimal efficacity concentrationminimal eğriminimaminimaks prensibiminimminimini barmini bilgisayarmini dalga bölgesimini dalga izgesiartart açınıkart and craftart and partart ardaart arda diziliart arda gelenart arda sıralamaart arda taklaart artaarar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın