minimaks prensibi ne demek?

 1. Bk. en küçük-en büyük ilkesi

minima

 1. Az miktar, en ufak derece.
 2. Asgari, minimum, en az.
 3. Minimum değer.
 4. En küçük, en aşağı.

minimal

 1. Minimum.
 2. En az
 3. (en)In a partially ordered set, a minimal element is one that does not follow another in the ordering This is not to be confused with minimum.
 4. (en)Irreducibly , minimally , picayune.
 5. (en)Of, pertaining to, or having a character of, a minim or minimum; least; smallest; as, a minimal amount or value.
 6. (en)The least possible; 'needed to enforce minimal standards'; 'her grades were minimal'; 'minimum wage'; 'a minimal charge for the service'.
 7. (en)Widely used word in mathematics that generally means atomic or unsimplifiable For example, prime numbers are minimal with respect to factorization of whole numbers.
 8. En az, en aşağı, asgari minimal art biçim ve renk gibi unsurları en basit veya temel öğelerine indirgeyen bir sanat şekli.
 9. En az, asgari, en düşük

Türetilmiş Kelimeler (bis)

minimaminimalminimal access surgeryminimal alveolar concentrationminimal amountminimminimini barmini bilgisayarmini dalga bölgesimini dalga izgesiprensin halk tabakasından bir kızla evlenmesiprensin yerine cezalandırılan çocukprensipprensip sahibiprensip sahibi kimseprensprens bismarkprens gibiprensdögalprense aitprenarkozprenasalprenatalprenatal diagnosisprenatal evre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın