art and craft ne demek?

 1. terimin türkçe karşılığı tam olarak 'sanat ve zanaat'tır. art and craft, 19. yüzyılın ikinci yansında ingiltere'de makineleşmeye ve seri üretime tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır. eleştirmenler ve sanatçılar sanayi devrimi sonucu el sanatlarında görülen gerilemeden büyük üzüntü duydular ve el sanatlarının canlanması için bazı çabalarda bulundular. john ruskin ve william morris, zanaatçılığı yeniden canlandırmak gerektiğine inandı ve bu hareketin öncülüğünü yaptı. art and craft hareketinin teorik temellerini john ruskin oluşturdu. 1851 yılında venedik'in taşları adlı kitapta şu konuları tartıştı

art and part

 1. Suç ortağı

art

 1. Arka, geri
 2. Bir şeyin öbür yüzü.
 3. Arkada bulunan.
 4. Bk. arka
 5. (en)The termination of many English words; as, coward, reynard, drunkard, mostly from the French, in which language this ending is of German origin, being orig.
 6. (en)The same word as English hard.
 7. (en)The second person singular, indicative mode, present tense, of the substantive verb Be; but formed after the analogy of the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt, orig.
 8. (en)An ending of the second person sing.
 9. (en)Pret.
 10. (en)The black art; magic.

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

craft

 1. Zanaat
 2. Zanaat, el sanatı
 3. Esnaf
 4. Hüner, meleke, marifet, meslek
 5. Desise, hile, şeytanlık
 6. Tekne, gemi gemiler
 7. Beceri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

art and partartart açınıkart ardaart arda diziliart arda gelenart arda sıralamaart arda taklaart artaart avurtarar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamışandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın