art arda dizili ne demek?

 1. (en)Tandem.

art arda gelen

 1. (en)Sequent.

art arda sıralama

 1. (en)Sequence.

arda

 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 2. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 3. Ardıl.
 4. 1. eskiden bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. işaret için dikilen değnek. -3. çıkrıkçı kalemi. 4. sonra gelen.
 5. Hükümdar veya kumandan asası.
 6. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 7. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 8. Toplumda dikkat çeken.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

dizili

 1. Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep
 2. (en)Arranged in a line or row.
 3. (en)String.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

art arda gelenart arda sıralamaart arda taklaart ardaartart açınıkart and craftart artaart avurtart avurt ünsüzüarar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamışardaarda kalanarda kalma olasılığıardafardağacıardahanardakardakisardaklamakardaklanmaardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın