art arda dizili ne demek?

 1. (en)Tandem.

art arda gelen

 1. (en)Sequent.

art arda sıralama

 1. (en)Sequence.

arda

 1. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 3. Ardıl.
 4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 6. Hükümdar veya kumandan asası.
 7. Toplumda dikkat çeken.
 8. Çıkrıkçı kalemi.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

dizili

 1. Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep
 2. (en)Arranged in a line or row.
 3. (en)String.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

art arda gelenart arda sıralamaart arda taklaart ardaartart açınıkart and craftart and partart artaart avurtarar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamışardaarda kalanarda kalma olasılığıardafardağacıardahanardakardakisardaklamakardaklanmaardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın