minimal alveolar concentration ne demek?

 1. En düşük alveol derişimi

minimal

 1. Minimum.
 2. En az
 3. (en)In a partially ordered set, a minimal element is one that does not follow another in the ordering This is not to be confused with minimum.
 4. (en)Irreducibly , minimally , picayune.
 5. (en)Of, pertaining to, or having a character of, a minim or minimum; least; smallest; as, a minimal amount or value.
 6. (en)The least possible; 'needed to enforce minimal standards'; 'her grades were minimal'; 'minimum wage'; 'a minimal charge for the service'.
 7. (en)Widely used word in mathematics that generally means atomic or unsimplifiable For example, prime numbers are minimal with respect to factorization of whole numbers.
 8. En az, en aşağı, asgari minimal art biçim ve renk gibi unsurları en basit veya temel öğelerine indirgeyen bir sanat şekli.
 9. En az, asgari, en düşük

minimal access surgery

 1. Mas

alveolar

 1. Alveola ait
 2. Diş yuvasına ait
 3. Çene kemiğinin diş kökünü kapsayan çukuru; çene kemiğine ait arter ve venler için de kullanılan bir terim.
 4. (en)Alveolar.
 5. (fr)Alvéolaire
 6. Diş yuvası ile ilgili, diş yuvası

concentration

 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hale gelmesi
 2. Toplanma, toplama
 3. Zihni bir noktaya toplama
 4. Yoğunlaşma, koyulaşma, kesafet
 5. Yoğunlaşma, konsantrasyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

minimalminimal access surgeryminimal amountminimal artminimal bactericidal concentrationminimal bactericidal concentration mbcminimal besi yeriminimal blood pressureminimal efficacity concentrationminimal eğriminimaminimaks prensibiminimminimini barmini bilgisayarmini dalga bölgesimini dalga izgesialveolaralveolar abscessalveolar airalveolar archalveolar basınçalveolar bonealveolar canalalveolar carcinomaalveolar cellsalveolar cystalveolaalveolalveol deliklerialveol duvarıalveol evresialveol havası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın