art arda ne demek?

 1. Birbirinin arkasından. Arka arkaya.
 2. (en)Serial.

art arda dizili

 1. (en)Tandem.

art arda gelen

 1. (en)Sequent.

arda

 1. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 3. Ardıl.
 4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 6. Hükümdar veya kumandan asası.
 7. Toplumda dikkat çeken.
 8. Çıkrıkçı kalemi.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

art arda diziliart arda gelenart arda sıralamaart arda taklaart artaart açınıkart and craftart and partartart avurtarar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamışardaarda kalanarda kalma olasılığıardafardağacıardahanardakardakisardaklamakardaklanmaardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın