min el merkez il arz ne demek?

 1. Bk. yermerkezli

yermerkezli

 1. Yer merkezine göre kurulan, düzenlenen ya da ölçülen.
 2. (en)Geocentric.
 3. (fr)Géocentrique

min el merkez üs şems

 1. Bk. günmerkezli

min

 1. Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekan ve bir şeye başlamayı ifade eder.Mesela: "Haftadan haftaya" da olduğu gibi. 2- Teb'iz için olur. Mesela: "Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır" cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifade ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Mesela: "İşlediğiniz hayrı Allah bilir" cümlesinde "min" tebyine (açıklamaya) vesile oluyor. 4- Bedel-i ivaz (karşılık) için olur. Mesela: "Ahirete bedel, dünya hayatına razı mı oldunuz" cümlesinde olduğu gibi.5- Talil (sebeb bildirmek) için olur. Mesela: "Allah'tan korktuğu için ağlıyor." cümlesinde olduğu gibi. Önündeki kelime mef'ulün leh olur. 6- İstiğrak ifadesi için olur. Gayet, hiç bir, hiç... gibi. "Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı" cümlesinde olduğu gibi. Bazı fiiller mef'ul-ü bihini, "min" ile alır. Bu takdirde... den, dan... manası ile tercüme edilmez. 7- Tahsis-i alel umum (katiyyet ifadesi) için olur. Bu da zaidedir. Mesela: "Hiç kimse bana gelmedi" cümlesinde olduğu gibi. Bunlardan başka "min" harf-i icerri;fasıl manasına, birbirine zıd iki kelimeden ikincisine dahil olur. Ba-i cerreye, an , fi , ind , ala'ya müradif olur. Rubbema, manasına ve sıla olur. Lam-ı zaide ve müz ve ba-i kasem yerinde de kullanılır.
 2. (en)Minute

el

 1. Batı Samileri'nin en önemli totemi
 2. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne verilen ad.
 3. Sahiplik, mülkiyet.
 4. Kez, defa.
 5. İskambil oyunlarında kâğıt atma sırası.
 6. Yönetim, baskı, etki.
 7. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.
 8. Aracı, vasıta.
 9. Yabancı, yakınların dışında kalan kimse
 10. Ülke, yurt, il

merkez

 1. Bir ülkenin, bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
 2. Bir işin öğretildiği yer.
 3. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer
 4. Belirli bir yerin ortası.
 5. Polis karakolu
 6. Biçim, durum, yol.
 7. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
 8. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek.
 9. Özek.
 10. Bk. özek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

min el merkez üs şemsminmin gayrı haddinmin ilamin küllil vücuhmin kütüpminamina organımina pulpasıminaciousmimi notasımiamia farrowmia i rakıkelelel açmakel adamıel ağzına bakan, karısını tez boşarel alel alameinel alemel aletiel alıcısıee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın