e ne demek?

 1. Aynştaynyum elementinin simgesi.
 2. E, İngiliz alfabesinin beşinci harfi.
 3. (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatan bir söz.
 4. (e:) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz.
 5. (e:) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren bir seslenme sözü.
 6. "Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle" anlamlarında bir söz.
 7. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Mİ notasını ifade eden harf.
 8. Bk. ektoplâzmik yüz
 9. Enzim.
 10. Glutamik asit.
 11. Enerji.
 12. Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.
 13. Bk. endüstri ölçünlü mimarisi
 14. (en)Pharmacy, drugstore.
 15. (en)The fifth letter of the English alphabet.
 16. (en)Is the third tone of the model diatonic scale.
 17. (en)Latin prefix meaning out, out of, from; also, without.
 18. (en)See Ex-.
 19. (en)The 5th letter of the Roman alphabet the base of the natural system of logarithms.
 20. (en)Unto.
 21. (en)Upon.
 22. (en)Fat-soluble vitamin that is essential for normal reproduction; an important antioxidant that neutralizes free radicals in the body.
 23. (en)Radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons.
 24. (en)The cardinal compass point that is at 90 degrees.
 25. (en)The base of the natural system of logarithms.
 26. (en)EIA.
 27. Zayıf not
 28. Ingiliz alfabesinin beşinci harfi.

aynştaynyum

 1. Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E).

e 6 banyo

 1. diapozitif banyo türüdür.

e 6 proses

 1. diyapozitif (saydam) filmlerin geliştirilmesinde kullanılan işlem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

e 6 banyoe 6 prosese ağe boate booke boyutlu sayfae boyutue cetvelie commercee cruitmentababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın