min gayrı haddin ne demek?

  1. Had harici, edeb dışı olarak. (Osmanlıca'da yazılışı: min gayr-ı haddin)

min

  1. Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekan ve bir şeye başlamayı ifade eder.Mesela: "Haftadan haftaya" da olduğu gibi. 2- Teb'iz için olur. Mesela: "Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır" cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifade ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Mesela: "İşlediğiniz hayrı Allah bilir" cümlesinde "min" tebyine (açıklamaya) vesile oluyor. 4- Bedel-i ivaz (karşılık) için olur. Mesela: "Ahirete bedel, dünya hayatına razı mı oldunuz" cümlesinde olduğu gibi.5- Talil (sebeb bildirmek) için olur. Mesela: "Allah'tan korktuğu için ağlıyor." cümlesinde olduğu gibi. Önündeki kelime mef'ulün leh olur. 6- İstiğrak ifadesi için olur. Gayet, hiç bir, hiç... gibi. "Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı" cümlesinde olduğu gibi. Bazı fiiller mef'ul-ü bihini, "min" ile alır. Bu takdirde... den, dan... manası ile tercüme edilmez. 7- Tahsis-i alel umum (katiyyet ifadesi) için olur. Bu da zaidedir. Mesela: "Hiç kimse bana gelmedi" cümlesinde olduğu gibi. Bunlardan başka "min" harf-i icerri;fasıl manasına, birbirine zıd iki kelimeden ikincisine dahil olur. Ba-i cerreye, an , fi , ind , ala'ya müradif olur. Rubbema, manasına ve sıla olur. Lam-ı zaide ve müz ve ba-i kasem yerinde de kullanılır.
  2. (en)Minute

min el merkez il arz

  1. Bk. yermerkezli

gayrı

  1. Başka, diğer.
  2. Artık, bundan böyle.
  3. Başkası, diğeri. Artık. (Bak: Gayr)
  4. (en)Save.
  5. (en)Any more.
  6. (en)No more.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

minmin el merkez il arzmin el merkez üs şemsmin ilamin küllil vücuhmin kütüpminamina organımina pulpasıminaciousmimi notasımiamia farrowmia i rakıkgayrıgayrı faal şerikgayrı kabilgayrı mahdudgayrı mahsurgayrı makulgayrı mebzulgayrı meczuzgayrı melhuz masraflargayrı melufgayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i ahlakigayr i ahlakiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın