el adamı ne demek?

 1. Yabancı kimse.

yabancı

 1. Başka bir milletle ilgili olan
 2. Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi
 3. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge
 4. Tanınmayan, bilinmeyen, yad
 5. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan.
 6. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan.
 7. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan.
 8. (en)Alien.
 9. (en)Exotic.
 10. (en)Foreign.

el açmak

 1. Dilenmek
 2. (iskambil) kâğıt açmak.
 3. Başkasının yardımını isteyecek durumda olmak
 4. (en)Cadge.

el ağzına bakan, karısını tez boşar

 1. Kişi, özel hayatı ile ilgili ciddi konularda başkasının düşüncesiyle değil kendi düşünceleriyle karar vermelidir.

adamı

 1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

el açmakel ağzına bakan, karısını tez boşarel alel alameinel alemelelel aletiel alıcısıel alışkanlığıee 6 banyoe 6 prosese ağe boatadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın