min ne demek?

 1. (en)Minute
 2. Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekan ve bir şeye başlamayı ifade eder.Mesela: "Haftadan haftaya" da olduğu gibi. 2- Teb'iz için olur. Mesela: "Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır" cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifade ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Mesela: "İşlediğiniz hayrı Allah bilir" cümlesinde "min" tebyine (açıklamaya) vesile oluyor. 4- Bedel-i ivaz (karşılık) için olur. Mesela: "Ahirete bedel, dünya hayatına razı mı oldunuz" cümlesinde olduğu gibi.5- Talil (sebeb bildirmek) için olur. Mesela: "Allah'tan korktuğu için ağlıyor." cümlesinde olduğu gibi. Önündeki kelime mef'ulün leh olur. 6- İstiğrak ifadesi için olur. Gayet, hiç bir, hiç... gibi. "Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı" cümlesinde olduğu gibi. Bazı fiiller mef'ul-ü bihini, "min" ile alır. Bu takdirde... den, dan... manası ile tercüme edilmez. 7- Tahsis-i alel umum (katiyyet ifadesi) için olur. Bu da zaidedir. Mesela: "Hiç kimse bana gelmedi" cümlesinde olduğu gibi. Bunlardan başka "min" harf-i icerri;fasıl manasına, birbirine zıd iki kelimeden ikincisine dahil olur. Ba-i cerreye, an , fi , ind , ala'ya müradif olur. Rubbema, manasına ve sıla olur. Lam-ı zaide ve müz ve ba-i kasem yerinde de kullanılır.

minute

 1. Dakika
 2. Tutanak tutmak, zabıt tutmak
 3. Çok ufak
 4. Önemsiz
 5. Saat tutmak.
 6. Dakik, çok ince
 7. Ufacık
 8. Not veya zabıt tutmak

min el merkez il arz

 1. Bk. yermerkezli

min el merkez üs şems

 1. Bk. günmerkezli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

min el merkez il arzmin el merkez üs şemsmin gayrı haddinmin ilamin küllil vücuhmin kütüpminamina organımina pulpasıminaciousmimi notasımiamia farrowmia i rakık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın