el alamein ne demek?

  1. Kuzey Mısır'da bulunan ve Alman kuvvetlerinin Birinci Dünya SavaşŸı sırasında durmaya zorlandıkları küçük bir köy

el al

  1. El Al, İsrail'in milli havayolu

el alem

  1. Herkes, el gün, yabancılar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

el alel alemel aletiel alıcısıel alışkanlığıelelel açmakel adamıel ağzına bakan, karısını tez boşaree 6 banyoe 6 prosese ağe boatalamecekalamedaalameddinalamelein nasalameratibihimalamalam u askamalamaalama kürekalamafarazallahalaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala gün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın