lenfatik sistem ne demek?

 1. Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.
 2. Omurgalılarda vücuda yayılmış lenf damarları ve bu damarlar aracılığıyla birbirlerine bağlanan lenf yumrularından oluşan sistem, sistema limfatikum, lenf sistemi.Dgr.: anat. systema lymphaticum
 3. (en)Lymphatic system.
 4. (fr)Système lymphatique
 5. (la)Lympha: su

lenfatik deri lökozu

 1. Münferit veya tüm lenf yumrularının iştiraki, derinin çok sayıda lökotik tümörleriyle belirgin lenfatik tipin kötücül tümörleri.
 2. (en)Leucosis lymphatica cutaneus bovis.

lenfatik doku

 1. Bk. lenfoyit doku

sistem

 1. Düzen
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lenfatik deri lökozulenfatik dokulenfatik filariozislenfatik lökozislenfatik lösemilenfatiklenfatik organlenfalenfa damarılenfa yı dahilılenfadenektomilenfadenilenflenf bezilenf bezi büyümesilenf bezlerilenf bezlerim şiştisistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem beklemesisistem bilgisisistem bütünleştirmesisistem çalışmasısistem çözümlemesisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın