sistem beklemesi ne demek?

 1. (en)Computer standby.

computer

 1. Bilgisayar; elektronik beyin
 2. Kompüter, hesap eden kimse
 3. Elektronik hesap makinası,elektronik beyin

sistem

 1. Düzen
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.

sistem akış diyagramı

 1. (en)System flowchart

bekleme

 1. Beklemek işi
 2. Vakit öldürme
 3. İntizar.
 4. (en)Waiting.
 5. (en)Wait.
 6. (en)Expectance.
 7. (en)Expectancy.
 8. (en)Anticipation.
 9. (en)Contemplation.
 10. (en)Expectation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem bilgisisistem bütünleştirmesisistem çalışmasısistem çözümlemesisistem çözümleyicisisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomibeklemesiz hizmetbeklemebekleme durumubekleme hakkıbekleme hamlesibekleme işsizliğibeklembeklem çıkaran işlevbeklem dizeyibeklem oranıbeklebekle de görbekle ve görbekle yarin köşesini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın