lenfatik organ ne demek?

 1. Bademcikler ve dalak gibi lenfosit meydana getiren ve lenfatik dokulardan oluşan organ.
 2. (en)Lymphatic organ.
 3. (fr)Organe lymphatique
 4. (la)Lympha: su

lenfatik deri lökozu

 1. Münferit veya tüm lenf yumrularının iştiraki, derinin çok sayıda lökotik tümörleriyle belirgin lenfatik tipin kötücül tümörleri.
 2. (en)Leucosis lymphatica cutaneus bovis.

lenfatik doku

 1. Bk. lenfoyit doku

organ

 1. Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv
 2. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
 3. Örgen
 4. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar.
 5. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa.
 6. T. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. gibi)
 7. (en)Member.
 8. (en)To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize.
 9. (en)Wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function a periodical that is published by a special interest group; 'the organ of the communist party' a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; 'The Census Bureau is an organ of the Commerce Department'.
 10. (en)Agency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lenfatik deri lökozulenfatik dokulenfatik filariozislenfatik lökozislenfatik lösemilenfatiklenfatik sistemlenfalenfa damarılenfa yı dahilılenfadenektomilenfadenilenflenf bezilenf bezi büyümesilenf bezlerilenf bezlerim şiştiorganorgan aktarımıorgan anatomisiorgan bağışı kartıorgan bankorgan bilimorgan blowerorgan boşluğuorgan cultureorgan çeperine aitorgadıorgorg arabasıorg boru muhafazasındaki borularorg borusuorg çalan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın