sistem bütünleştirmesi ne demek?

 1. (en)System integration.

system

 1. Ağ, şebeke
 2. Bütün kainat
 3. Kural, kaide, yol
 4. Katman, vücut, yapı
 5. Sistem
 6. Usul, düzen, nizam
 7. Yöntem
 8. İntizam, alem, evren

sistem

 1. Düzen
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.

sistem akış diyagramı

 1. (en)System flowchart

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem beklemesisistem bilgisisistem çalışmasısistem çözümlemesisistem çözümleyicisisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomibütünleştirmekbütünleştiricibütünleştiricilikbütünleştirilmiş mal programıbütünleşikbütünleşik üretimbütünleşik verilerbütünleşmebütünleşme çemberi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın